• 2 lipca w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie komitetu honorowego ds. ufundowania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Łasku. Pracami komitetu kieruje starosta Teresa Wesołowska. W skład komitetu wchodzą przedstawiciele wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu łaskiego. Funkcję zastępcy przewodniczącego, jako przedstawiciel organizacji społecznych, pełni Wojciech Pokora, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łasku. Wojewódzkie Święto Policji odbędzie się 16 lipca. Program uroczystości otwiera msza święta w kolegiacie. Główne uroczystości odbędą się na placu 11 Listopada. W tym m.in. nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Łasku, uroczysta akademia z okazji Święta Policji oraz piknik dla mieszkańców. Część oficjalną zamknie defilada oraz pokaz musztry paradnej.

    Udostępnij