• Gabriel Szkudlarek, burmistrz Łasku jednogłośnie otrzymał absolutorium.

    Na ostatniej sesji Rady Miejskiej obradowano za udzieleniem absolutorium burmistrzowi Gabrielowi Szkudlarkowi. Przewodnicząca komisji rewizyjnej omówiła także plan wykonania budżetu, który kształtował się następująco. Dochody gminy zaplanowano na 64.994.854 zł, a wydatki w wysokości 66.277.269,98 zł. Jednak w trakcie roku 2014 dokonywano zmian w budżecie i ostatecznie ten osiągnął dochody w wysokości 73.195.711,73 zł, a wydatki kształtowały się na poziomie 74.135.707,64 zł. Zadłużenie gminy na koniec 2014 roku wyniosło 18.938.944,42 zł.

    Komisja rewizyjna wystawiła pozytywną opinię do udzielenia absolutorium. Inne komisje także nie widziały przeciwwskazań do jego udzielenia. Także opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej okazała się  pozytywna.

    Udostępnij