• 1 czerwca przed Łaskim Domem Kultury odbył się Ogólnopolski Głos Profilaktyki, który ma na celu promowanie życia bez uzależnień i pokazanie, że można bawić się bez alkoholu, dopalaczy, narkotyków i innych używek.

    Akcja skierowana była głównie do młodzieży, która licznie włączyła się w obchody. Tego dnia w całej Polsce godzina 14:00 była punktem kulminacyjnym tzw. „Zrywem Wolnych Serc. W tym czasie ludzie w całej Polsce, także w naszym mieście, przez jedną minutę wybijali symbolicznie rytm serca, promując w ten sposób wolność od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Odczytano także apel społeczności PaT (program Profilaktyka a Ty). Jednak wcześniej uczniowie w towarzystwie policjantów i opiekunów przeszli ulicami miasta demonstrując i zachęcając mieszkańców do udziału w „Zrywie Wolnych Serc”. Kiedy wszyscy byli już pod Łaskim Domem Kultury, po odczytaniu odezwy społeczności PaT nastąpił symboliczny Zryw Wolnych Serc – serc wolnych od uzależnień.  Na scenie ŁDK pojawili się również artyści, którzy zaprezentowali swój repertuar. Hymn PaT zagrał Włodzimierz Jurkowski, prezes Stowarzyszenia Klubu Abstynentów, który opowiedział także o swojej walce z uzależnieniem. Następnie na scenie pojawił się zespół „The  Source”, prezentując mocniejsze rockowe brzmienie. Młodzież miała możliwość porozmawiania z terapeutami, pedagogami, pracownikami sanepidu zajmującymi się profilaktyką wśród młodzieży oraz policjantami w specjalnie przygotowanym punkcie konsultacyjnym. Chętni mogli też zobaczyć jak działają alkogogle. Organizatorami akcji byli: Komendę Powiatowa  Policji w Łasku, Gmina Łask i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku przy zaangażowaniu pedagogów i nauczycieli oraz młodzieży.

    Udostępnij