• P1050133

  Patrzcie, jak pięknie w lesie i w ogrodzie,
  ile jest życia na Ziemi i w wodzie.
  I ty, przedszkolaku oszczędzaj wodę,
  nie niszcz i nie śmieć, DBAJ O PRZYRODĘ!

  24.03.2015r. w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Łasku dzieci z najstarszych grup P.P. nr 1, P.P. nr 3, P.P. nr 4, P.P. nr 5, P.P. nr 6 oraz sześciolatki z S.P. nr 1, S.P. nr 4, S.P. nr 5 zmierzyły się z trudnym tematem ekologii. Szanowne jury w składzie pani Wioletta Rabenda – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego w Łasku, pan Adam Marek – Radny Rady Miejskiej w Łasku oraz dyrektor P.P. nr 5 pani Barbara Wilk, mogło przekonać się o wysokim poziomie wiedzy ekologicznej prezentowanej przez milusińskich. Wszystkie zadania przygotowały dla dzieci prowadzące spotkanie nauczycielki Agnieszka Siemińska i Anna Smolarek. Dzieci trafnie segregowały odpady i wykonywały znaczki miłośnika przyrody. Fantastycznie rozwiązywały zagadki przyrodnicze. Po mistrzowsku odpowiadały na pytania dotyczące dokarmiania zwierząt, ochrony wód, lasów i zwierząt, szkodliwości ścieków i dymu dla środowiska. W nagrodę otrzymały gry, dyplomy i książki przyrodnicze. Przedszkolaki złożyły uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą dbać o środowisko.
  „Ekologiczne Potyczki Przedszkolaków 2015” zostały zorganizowane w ramach realizacji programu „Mali tropiciele z doliny Grabi”, który jest dofinansowywany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 17038,00 zł. Wraz z małymi przyrodnikami zachęcamy wszystkich mieszkańców pięknej doliny Grabi do jej ochrony.

  Udostępnij