• Łódzka Kolej Aglomeracyjna informuje, iż od 15 marca będzie obowiązywał zmieniony, tzw. zamknięciowy rozkład jazdy pociągów zarządzony przez PKP PLK S.A. w związku z trwającymi pracami remontowo-modernizacyjnymi na liniach kolejowych, przebiegających między innymi przez teren województwa łódzkiego.
  Przygotowując projekt zamknięciowego rozkładu jazdy, zgodnie ze zmienioną organizacją ruchu Łódzka Kolej Aglomeracyjna zwróciła szczególną uwagę na:

  •  zachowanie takich samych, bądź zbliżonych do rocznego rozkładu jazdy (obowiązującego od 14 grudnia ub. roku) godzin kursowania pociągów na wszystkich obsługiwanych liniach,
  • zachowanie oraz nawiązanie nowych skomunikowań na stacjach węzłowych Łódź Kaliska, Łódź Widzew, Zgierz, Łowicz Główny w związku z wymuszoną zmianą układu połączeń dalekobieżnych.

  Mimo znaczących utrudnień na liniach kolejowych udało się zachować w zamknięciowym rozkładzie jazdy dotychczasową liczbę połączeń. Żaden pociąg nie został odwołany.

  Zmieniony rozkład jazdy będzie obowiązywał od 15 marca do 25 kwietnia br. Zgodnie z harmonogramem prac remontowo-modernizacyjnych PKP PLK S.A. kolejny zamknięciowy rozkład jazdy pociągów zostanie wprowadzony na okres 26 kwietnia- 13 czerwca 2015r.

  Ulotki z nowym rozkładem jazdy są dostępne w kasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz na stronie internetowej www.lka.lodzkie.pl

  Poniżej ważne od 15 marca rozkłady jazdy na poszczególne linie obsługiwane przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną: Łódź Kaliska- Sieradz, Łódź Kaliska- Łowicz, Łódź/Zgierz – Koluszki oraz kolej obwodową na terenie Łodzi i Zgierza.

  Koluszki 15.03-25.04

  Łowicz 15.03-25.04

  Obwodowa Łódź-Zgierz 15.03-25.04

  Sieradz 15.03-25.04

  Udostępnij