• Dziś, 25 lutego,  prezes rady ministrów powołała na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Cezarego Gabryjączyka. Wiceminister będzie sprawował nadzór nad Departamentem Reprywatyzacji i Rekompensat oraz Departamentem Mienia Skarbu Państwa.

    Ponadto będzie reprezentował Ministra Skarbu Państwa w pracach Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji oraz Komitetu ds. Europejskich. W nadzorze Cezarego Gabryjączyka znajdą się również m.in. spółki z sektora rolno spożywczego.

    Źródło: www.msp.gov.pl

    Udostępnij