• Stało się. Dziś na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu ze stanowiska starosty ustąpił Cezary Gabryjączyk, a radni zadecydowali, że jego miejsce zajmie dotychczasowa przewodnicząca Rady Powiatu Teresa Wesołowska.

    Wesołowska jest jedyną kobietą w Łódzkiem na stanowisku starosty.

    Ustąpienie Gabryjączyka wiąże się z objęciem przez niego funkcji podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu. To pierwszy obywatel ziemi łaskiej, który wszedł w skład polskiego rządu.

    Wiceminister Gabryjączyk oświadczył, że nie zamierza zrzec się mandatu radnego powiatowego. Jak zapowiedział,  będzie systematycznie  uczestniczył w sesjach.
    Więcej o spodziewanej zamianie miejsc w pierwszym marcowym wydaniu „Mojego Łasku”

    Udostępnij