• Depresja wg WHO za kilka lat będzie drugą co do częstości występowania chorobą na świecie. W dniu 23 lutego obchodzimy w Polsce Dzień Walki z Depresją.

   W roku 2014 z leczenia w różnego rodzaju placówkach psychiatrycznych i psychologicznych – szpitalach i poradniach – korzystało w Łódzkiem 20 tysięcy pacjentów.

  Epizod depresyjny był powodem terapii u 11 tysięcy pacjentów, u pozostałych pacjentów leczono nawracającą depresję.

  Leczenie pacjentów z depresją finansuje NFZ.

   Na opiekę psychiatryczną na rok 2015 Łódzki NFZ przeznaczył 144,6 mln zł, czyli  o 1 % (1,5 mln zł) więcej niż w 2014 r. Depresja, narkomania, uzależnienia u pacjentów poniżej 18 r.ż. to coraz częstsze problemy, niestety, u coraz młodszych pacjentów, dlatego wśród priorytetów przyjętych przy podziale środków na leczenie psychiatryczne znalazła się opieka ambulatoryjna w poradniach psychiatrycznych, w tym szczególnie opieka dla dzieci i młodzieży.

  Pacjent z depresją może leczyć się w następujących placówkach:

  • ambulatoryjnych (w poradniach)
  • oddziału/ ośrodka dziennego
  • stacjonarnych.

  Zapraszam do skorzystania ze specjalnego serwisu na temat depresji, który zamieściliśmy na naszej stronie www:

  http://www.nfz-lodz.pl/index.php/87-menu-gowne/strona-gowna/6323-lecz-depresje-23-lutego-dzien-walki-z-depresja

  Znajdą w nim Państwo między innymi wywiad z dr.n.med Piotrem Wierzbińskim, psychiatrą, pracownikiem ŁOW NFZ, który opowiada o tym, jak rozpoznać i leczyć depresję u dzieci, dorosłych i seniorów; a także listę placówek w których można leczyć depresję.

   

  Udostępnij