• W Orchowie wybierano sołtysa, który będzie zarządzał wsią przez kolejnych 4 lat. Na czele orchowian po raz czwarty stanął Grzegorz Groblewski.

    Po podliczeniu okazało się, że Grzegorza Groblewskiego poparło 70 osób, jego konkurenta Mariana Tądela  54 osoby. Zebranie zakończyło się wyborem 5 członków Rady Sołeckiej. w jej skład weszli: Jarosław Maszorek, Paweł Nowak, Jan Lisiecki, Anna Markowska i  Joanna Owczarek.

    Udostępnij