• Czas zimowego wypoczynku w Szkole Podstawowej w Okupie minął bardzo ciekawie i pracowicie. Przez dwa tygodnie dzieci uczestniczyły w zajęciach sportowych, plastycznych, zabawach kreatywnych i grach logicznych, zabawach przy muzyce, komputerowych, językowych, szachowych. Ponadto, w drugim tygodniu ferii, odbywały się również zajęcia w ramach działań Placówki Wsparcia Dziennego MGOPS w Łasku.

    Dzieci odpoczywały, dorośli natomiast pracowali remontując niektóre sale lekcyjne i dolny korytarz szkoły oraz przygotowywali Bal Walentynkowy zorganizowany przez Radę Rodziców, który odbył się w sobotę oczywiście 14 lutego.

    Udostępnij