• Wprowadzenie

  Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zaprasza młodych rolników do Programu Wymiany Młodych Rolników ze stanem Teksas w Stanach Zjednoczonych, który  rozpoczynamy w styczniu 2015 r. Program skierowany jest do młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z gospodarstwem rolnym. Ma dostarczyć im wiedzy i doświadczenia, które będą przydatne w dalszej pracy w gospodarstwie. Program zakłada, że polscy rolnicy będą wyjeżdżali do Teksasu na farmy, a rolnicy amerykańscy będą przyjeżdżali do polskich gospodarstw i zapoznawali się ze specyfików produkcji.

  Prowadzący program

  Z polskiej strony – Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych.
  Ze strony amerykańskiej do współpracy zostało wybranych pięć organizacji branżowych reprezentujących rolników z pięciu sektorów:

  – producentów pszenicy Stanu Teksas  ( Texas Wheat Producers)

  – producentów kukurydzy Stanu Teksas (Texas Corn Producers)

  – producentów ziarna sorgo Stanu Teksas (Texas Grain Sorghum Producers)

  – producentów mleka Stanu Teksas (Texas Association of Dairymen)

  – producentów trzody chlewnej Stanu Teksas (Texas Pork Producers Association).

  Prowadzącymi Program są:

  Ze strony polskiej – Katarzyna Boczek – koordynator Wymiany Młodych Rolników.

  Ze strony amerykańskiej – Jim Mazurkiewicz – koordynator Wymiany Młodych Rolników.

  Sponsorzy Programu w Teksasie:

  TexasWheat Producers

  TexasCorn Producers Board

  TexasGrain Sorghum Producers

  TexasAssociation of Dairymen

  Hlavinka Equipment/CASE-IH

  Cele Programu Wymiany

  Zdobycie wiedzy na temat rolnictwa, produkcji, polityki rolnej i ekonomii, systemu edukacji, historii rolnictwa oraz warunków przyrodniczych w Teksasie.
  Wymiana informacji na temat polityki rolnej i praktyki, badań i technologii w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych.
  Pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami producentów rolnych, uczelniami, administracją w Polsce i w Teksasie.
  Budowanie dobrych relacji i współpracy pomiędzy Polską i Teksasem.

  Założenia programu

  Praca w gospodarstwie rolnym i uczestnictwo w codziennych zajęciach rodziny goszczącej.
  Zdobycie doświadczenia na temat produkcji, polityki rolnej, a także historii, kultury i ekonomii.
  Udział w spotkaniach z przedstawicielami organizacji rolniczych, rządu i samorządu, uczelni o profilu rolniczym w celu pogłębienia wiedzy na temat rolnictwa i produkcji rolnej w kraju goszczącym.
  Poznanie kultury miejsc historycznych, zabytków– zwiedzanie wybranych miejsc w kraju goszczącym.

  Planowany wyjazd:  13 czerwca –18 lipca 2015 r.

  Długość trwania programu: 5 tygodni

  Wymagany wiekuczestników – 20-30 lat

  Tematyka: produkcja zbóż, kukurydzy, sorgo, mleka i trzody chlewnej

  Wymagane wykształcenie – ukończona szkoła średnia  lub studia wyższe ( preferowane wykształcenie rolnicze)

  Wymagania językowe – co najmniej  podstawowa znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację

  Wymagania dotyczące młodych rolników

  Każdy z uczestników zobowiązany będzie do pracy i mieszkania  w gospodarstwie u rodziny goszczącej.
  Uczestnik nie dostanie wynagrodzenia za swoją pracę, ale otrzyma kieszonkowe w wysokości 300$.
  Uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich zajęciach odbywających się w gospodarstwie.
  W każdym  gospodarstwie goszczącym będzie jeden uczestnik wymiany.
  Każdy z uczestników zobowiązany jest stawić się na zakończenie programu do College Stadion In Texas w dniu 16 lipca 2015 r.
  W dniach 16-18 lipca 2015 roku zorganizowany będzie wspólny dla wszystkich uczestników program turystyczny i uroczyste podsumowanie programu.

  Warunki pobytu

  Kieszonkowe wynosić będzie 300 $ dla uczestnika.
  Uczestnik ma zapewniony transport z i na lotnisko w Teksasie.
  Uczestnik weźmie udział w 3 – dniowym szkoleniu wprowadzającym na Uniwersytecie Stanowym TAMU w College Station ( pod Austin)  finansowanym przez sponsorów.
  Uczestnik ma zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie na czas trwania programu.
  Uczestnik weźmie udział  w spotkaniu podsumowującym program i kolacji przygotowanej przez organizatorów programu w Teksasie.
  Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w programie.

  Koszty po stronie uczestnika programu

  Przelot samolotem
  Ubezpieczenie
  Wiza
  Koszty administracyjne programu

  Nabór kandydatów

  Nabór odbędzie się między 20 a 08 luty 2015 roku w Warszawie w Budynku Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny ul. Hoża 66/68. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej chętni zostaną powiadomieni.  Formularze zgłoszeniowe osób zainteresowanych wyjazdem należy przesłać do dnia 08 luty  2015 r.

  Zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko, rok urodzenia, adres pocztowy i e-mail wraz z telefonem należy przysyłać mailem na adres: kboczek@wp.pl

  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będzie brana pod uwagę:

  – znajomość języka angielskiego ( w stopniu komunikatywnym )

  – znajomość swojego gospodarstwa i  produkcji gospodarstwa

  – podstawowa wiedza o regionie, z którego pochodzi kandydat

  – komunikatywność

  Rozmowa kwalifikacyjna będzie prowadzona w języku angielskim.

  Tego samego dnia, po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych i wyborze uczestników wymiany, zaprosimy finalistów na rozmowę dotyczącą warunków uczestnictwa, wstępnych kosztach wyjazdu oraz zadaniach do wykonania w czasie pobytu w USA.

  Kontakt:

  koordynatora Programu Wymiany:

  Katarzyna Boczek

  tel 604 477 651

  e-mail: kboczek@wp.pl

  lub

  Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych

  Stanisław Kacperczyk

  Tel 604 186 906

  e-mail: akacpe@poczta.onet.pl

  Udostępnij