Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| February 25, 2021

Scroll to top

Top

No Comments

Program wymiany młodych rolników POLSKA – TEKSAS 2015 -

Program wymiany młodych rolników POLSKA – TEKSAS 2015

Wprowadzenie

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zaprasza młodych rolników do Programu Wymiany Młodych Rolników ze stanem Teksas w Stanach Zjednoczonych, który  rozpoczynamy w styczniu 2015 r. Program skierowany jest do młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z gospodarstwem rolnym. Ma dostarczyć im wiedzy i doświadczenia, które będą przydatne w dalszej pracy w gospodarstwie. Program zakłada, że polscy rolnicy będą wyjeżdżali do Teksasu na farmy, a rolnicy amerykańscy będą przyjeżdżali do polskich gospodarstw i zapoznawali się ze specyfików produkcji.

Prowadzący program

Z polskiej strony – Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych.
Ze strony amerykańskiej do współpracy zostało wybranych pięć organizacji branżowych reprezentujących rolników z pięciu sektorów:

– producentów pszenicy Stanu Teksas  ( Texas Wheat Producers)

– producentów kukurydzy Stanu Teksas (Texas Corn Producers)

– producentów ziarna sorgo Stanu Teksas (Texas Grain Sorghum Producers)

– producentów mleka Stanu Teksas (Texas Association of Dairymen)

– producentów trzody chlewnej Stanu Teksas (Texas Pork Producers Association).

Prowadzącymi Program są:

Ze strony polskiej – Katarzyna Boczek – koordynator Wymiany Młodych Rolników.

Ze strony amerykańskiej – Jim Mazurkiewicz – koordynator Wymiany Młodych Rolników.

Sponsorzy Programu w Teksasie:

TexasWheat Producers

TexasCorn Producers Board

TexasGrain Sorghum Producers

TexasAssociation of Dairymen

Hlavinka Equipment/CASE-IH

Cele Programu Wymiany

Zdobycie wiedzy na temat rolnictwa, produkcji, polityki rolnej i ekonomii, systemu edukacji, historii rolnictwa oraz warunków przyrodniczych w Teksasie.
Wymiana informacji na temat polityki rolnej i praktyki, badań i technologii w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych.
Pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami producentów rolnych, uczelniami, administracją w Polsce i w Teksasie.
Budowanie dobrych relacji i współpracy pomiędzy Polską i Teksasem.

Założenia programu

Praca w gospodarstwie rolnym i uczestnictwo w codziennych zajęciach rodziny goszczącej.
Zdobycie doświadczenia na temat produkcji, polityki rolnej, a także historii, kultury i ekonomii.
Udział w spotkaniach z przedstawicielami organizacji rolniczych, rządu i samorządu, uczelni o profilu rolniczym w celu pogłębienia wiedzy na temat rolnictwa i produkcji rolnej w kraju goszczącym.
Poznanie kultury miejsc historycznych, zabytków– zwiedzanie wybranych miejsc w kraju goszczącym.

Planowany wyjazd:  13 czerwca –18 lipca 2015 r.

Długość trwania programu: 5 tygodni

Wymagany wiekuczestników – 20-30 lat

Tematyka: produkcja zbóż, kukurydzy, sorgo, mleka i trzody chlewnej

Wymagane wykształcenie – ukończona szkoła średnia  lub studia wyższe ( preferowane wykształcenie rolnicze)

Wymagania językowe – co najmniej  podstawowa znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację

Wymagania dotyczące młodych rolników

Każdy z uczestników zobowiązany będzie do pracy i mieszkania  w gospodarstwie u rodziny goszczącej.
Uczestnik nie dostanie wynagrodzenia za swoją pracę, ale otrzyma kieszonkowe w wysokości 300$.
Uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich zajęciach odbywających się w gospodarstwie.
W każdym  gospodarstwie goszczącym będzie jeden uczestnik wymiany.
Każdy z uczestników zobowiązany jest stawić się na zakończenie programu do College Stadion In Texas w dniu 16 lipca 2015 r.
W dniach 16-18 lipca 2015 roku zorganizowany będzie wspólny dla wszystkich uczestników program turystyczny i uroczyste podsumowanie programu.

Warunki pobytu

Kieszonkowe wynosić będzie 300 $ dla uczestnika.
Uczestnik ma zapewniony transport z i na lotnisko w Teksasie.
Uczestnik weźmie udział w 3 – dniowym szkoleniu wprowadzającym na Uniwersytecie Stanowym TAMU w College Station ( pod Austin)  finansowanym przez sponsorów.
Uczestnik ma zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie na czas trwania programu.
Uczestnik weźmie udział  w spotkaniu podsumowującym program i kolacji przygotowanej przez organizatorów programu w Teksasie.
Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w programie.

Koszty po stronie uczestnika programu

Przelot samolotem
Ubezpieczenie
Wiza
Koszty administracyjne programu

Nabór kandydatów

Nabór odbędzie się między 20 a 08 luty 2015 roku w Warszawie w Budynku Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny ul. Hoża 66/68. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej chętni zostaną powiadomieni.  Formularze zgłoszeniowe osób zainteresowanych wyjazdem należy przesłać do dnia 08 luty  2015 r.

Zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko, rok urodzenia, adres pocztowy i e-mail wraz z telefonem należy przysyłać mailem na adres: kboczek@wp.pl

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będzie brana pod uwagę:

– znajomość języka angielskiego ( w stopniu komunikatywnym )

– znajomość swojego gospodarstwa i  produkcji gospodarstwa

– podstawowa wiedza o regionie, z którego pochodzi kandydat

– komunikatywność

Rozmowa kwalifikacyjna będzie prowadzona w języku angielskim.

Tego samego dnia, po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych i wyborze uczestników wymiany, zaprosimy finalistów na rozmowę dotyczącą warunków uczestnictwa, wstępnych kosztach wyjazdu oraz zadaniach do wykonania w czasie pobytu w USA.

Kontakt:

koordynatora Programu Wymiany:

Katarzyna Boczek

tel 604 477 651

e-mail: kboczek@wp.pl

lub

Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych

Stanisław Kacperczyk

Tel 604 186 906

e-mail: akacpe@poczta.onet.pl

Wstaw komentarz