• Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  Państwowa Inspekcja Pracy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i inne
  instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach
  rolnych.
  Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w środowisku
  pracy rolnika oraz popularyzowanie przyjaznych i bezpiecznych gospodarstw
  rolnych dla właścicieli i członków ich rodzin.
  W konkursie mogą brać udział rolnicy prowadzący indywidualną
  działalność rolniczą, ubezpieczeni w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).
  Komisje konkursowe ocenią m. in. takie elementy gospodarstwa jak:
  • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
  • stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: schodów
  i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
  • wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony
  ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,
  • stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie,
  • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
  • stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,
  • rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające
  na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających
  w gospodarstwie rolnym,
  • estetyka gospodarstw.
  Regulamin oraz formularz zgłoszenia do Konkursu są dostępne na stronie
  internetowej KRUS: www.krus.gov.pl oraz w jednostkach organizacyjnych Kasy.
  Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 marca 2015 roku.
  W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w tym
  Konkursie.

  Regulamin konkursu

  Udostępnij