• 9 stycznia w Łaskim Domu Kultury odbyło się spotkanie noworoczne powiatu. W części oficjalnej wojewoda Jolanta Chełmińska  wręczyła statuetki Przyjaciel Powiatu Łaskiego oraz wyróżnienia. Na scenie tańce towarzyskie zaprezentował zespół z Pabianic „Es-kadra” (http://es-kadra.pl/). Potem goście udali się na koktajl ze smakołykami i lampką szampana.
  STATUETKI OTRZYMALI:
  •       Włodzimierz Kopytnik – przedsiębiorca branży odzieżowej prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Widawa. Wspiera i służy pomocą w codziennej aktywności gminnych jednostek organizacyjnych. Nigdy nie odmawia pomocy na rzecz akcji i inicjatyw podejmowanych przez władze gminy.

  •       Krakowski Zdzisław – Hurtownia Budowlana Metalbud z Łasku – posiada w swojej ofercie ponad 10 000 produktów. Specjalizuje się głównie w dystrybucji kostki brukowej, systemów dociepleń oraz chemii budowlanej. Firma działa już od 16 lat i nigdy nie pozostawała obojętna na wspieranie inwestycji i przedsięwzięć w naszym powiecie.

  •       Kuźniak Henryk – Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane. Mieszkaniec Łasku od wielu lat współpracujący z lokalnym samorządem terytorialnym. Społecznik i aktywny pomocnik na rzecz akcji podejmowanych w jednostkach samorządu terytorialnego.

  •       32 Baza Lotnicza – jednostka wojskowa w Łasku zajmuje znaczące miejsce w systemie obronnym nie tylko Polski, ale również NATO. Lotnisko jest największym pracodawcą w gminie Łask, a jednocześnie aktywnie wspiera wszystkie inicjatyw społeczne organizowane przez władze samorządowe. Wspólnie z samorządem Powiatu Łaskiego bierze udział w wielu wydarzeniach promocyjnych tj. Mixer Regionalny czy Targi Edukacyjne. Zarówno pod względem promocyjnym, jak i gospodarczym jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek naszego powiatu.

  •       Waldemar Graczyk – firma transportowa z siedzibą w Gminie Widawa zatrudniająca 20 osób. W swojej ofercie posiada również produkcję paliw z surowców odnawialnych. Ich usługi świadczone są na bardzo wysokim poziomie i z dbałością o każdego klienta. Aktywnie wspierają lokalny samorząd, a także organizacje pożytku publicznego z terenu swojej gminy.

  •       Grzegorz Wróblewski – przedsiębiorstwo budowlane z Kwiatkowic, specjalizujące się w kompleksowej adaptacji obiektów budowlanych. Jej właściciel od wielu lat wspomaga samorząd Gminy Wodzierady nie pozostając przy tym obojętnym na wszelkiego rodzaju inicjatywy społeczne.

  •       Stanisław Szymczyk – przedsiębiorca z Wodzierad działający na rynku już od 15 lat, którego firma specjalizuje się w kładzeniu kostki brukowej. Dzięki usługom tej firmy wiele chodników w Łasku oraz na terenie naszego powiatu zostało położonych bądź wyremontowanych. Usługi świadczone są na wysokim poziomie i można zawsze liczyć na pomoc z ich strony.

  •       Agnieszka Ochocka – Stacja Paliw „Aga” w Dobrej – zakres działalności firmy obejmuje sprzedaż paliw płynnych i gazowych oraz wszelkiego rodzaju produktów naftowych, towarów przemysłowych oraz spożywczych. Od wielu lat aktywnie wspierają inicjatywy samorządu lokalnego i społeczne. Chętnie uczestniczą we wszelkiego rodzaju wydarzeniach organizowanych na terenie gminy.

   

  WYRÓŻNIENIA
  •       Daniel Palus – przedsiębiorca branży handlowej, działający na terenie Gminy Widawa. Działalność gospodarczą prowadzi od 1999 r. W latach 2011-2013 prezes, a obecnie działacz OSP Chociw. Aktywnie wspiera inicjatywy podejmowane na szczeblu gminnym.

  •       Szlachetna Paczka – ogólnopolski projekt Stowarzyszenia Wiosna, który już trzeci rok z rzędu realizowany był w naszym powiecie. W trakcie trwania projektu pomoc otrzymało ponad 100 rodzin z terenu powiatu łaskiego. Łączna wartość wszystkich paczek przekazanych w trakcie trzech edycji wyniosła blisko 200 tysięcy złotych. Szczególne podziękowania dla lidera, wolontariuszy i darczyńców, dzięki którym tak wiele rodzin miało szczęśliwe święta.
  •       Knul Czesława – prezes Otwartej Pracowni Rozwijania Uzdolnień „Asymptota”, która na terenie naszego powiatu działa już od 14 lat i została stworzona, aby pomagać i rozwijać uzdolnioną i pracowitą młodzież z terenu Powiatu Łaskiego. Największym osiągnięciem jest organizacja corocznego obozu naukowego w Kamionie oraz prowadzenie corocznych konkursów i olimpiad adresowanych do młodzieży szkolnej. Pani Knul to również działacz społeczny, zaangażowana w pracę z dziećmi i młodzieżą.

  •       Jadwiga Mróz – Wiceprezes Stowarzyszenia Klubu Kobiet „KWIATKOWIANKI” w Kwiatkowicach, wspiera rozwój Gminy poprzez organizowanie i udział w imprezach kulturalnych na terenie gminy i w gminach ościennych. Wyróżnia się dużą aktywnością w pracy społecznej na rzecz dobrego wizerunku Gminy. Swoim zaangażowaniem dąży do rozwoju kreatywnej przedsiębiorczości wśród kobiet z terenu Gminy Wodzierady.

  •       Iwona Nowak – Prezes Stowarzyszenia Klubu Kobiet „KWIATKOWIANKI” w Kwiatkowicach, wspiera rozwój Gminy poprzez organizowanie i udział w imprezach kulturalnych na terenie swojej gminy. Dąży do aktywizacji kobiet wiejskich oraz troszczy się o kultywowanie tradycji i zwyczajów.

  •       Ks. Kołodziej Gabriel – katecheta, wieloletni wikary Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i Św. Michała Archanioła W Łasku. Organizator pielgrzymek i spotkań dla młodzieży. Przez wiele lat czynnie wspierający inicjatywy wielu fundacji i stowarzyszeń mających na celu pomoc najuboższym z terenu naszego regionu, m.in. projektu Szlachetna Paczka. Aktywnie współpracujący z młodzieżą. Współorganizator wielu przedsięwzięć społecznych i sportowych. Człowiek wielkiego serca.

  •       Łaski Szkolny Związek Sportowy – stowarzyszenie sportowo-wychowawcze uczniów, nauczycieli, rodziców i innych osób działających na rzecz sportu szkolnego. Swoją działalnością rozwija kulturę zdrowotną, fizyczną oraz sport wśród młodzieży szkolnej. Aktywnie współpracuje z lokalnym samorządem przy organizacji wielu wydarzeń sportowych na terenie powiatu łaskiego.

  •       Caritas – ks. Ambroszczyk – od 15 lat organizator akcji Caritas na terenie województwa łódzkiego. Dzięki staraniom ks. Jacka powstały m.in.: Zakład Aktywności Zawodowej, Specjalistyczna Świetlica Środowiskowa czy Dom Dziennego Pobytu. Od wielu lat aktywnie współpracuje z Powiatem Łaskim przy organizacji wielu akcji społecznych.

  •       Taborowska Dorota – przedsiębiorstwo z Buczku prowadzące działalność w branży odzieżowej. Właścicielka zatrudnia obecnie kilkanaście osób. Nigdy nie odmawia pomocy na rzecz różnego rodzaju akcji podejmowanych przez gminę Buczek. Aktywnie wspiera wszelkie inicjatywy lokalne.

  •       Daniel Angerman – społecznik, działacz samorządowy z 20 letnim stażem. Wieloletni Radny Rady Gminy Sędziejowice oraz prezes Ochotniczej Straży Pożarnej. Zawsze bardzo zaangażowany w działalność na rzecz gminy oraz całego powiatu. Aktywnie działający i zawsze wspierający wszelkie inicjatywy społeczne i samorządowe.

  Udostępnij