• Okręg wyborczy nr 1

  KW Polskie Stronnictw Ludowe
  1) Cezary Gabryjączyk, 2) Teresa Wesołowska, 3) Halina Wawrzyniak-Licha, 4) Marek Aulak, 5) Renata Skrzypek, 6) Wiesław Kubiak, 7) Włodzimierz Blachowski, 8) Iwona Grossman-Graczyk, 9) Urszula Gołębiowska, 10) Janusz Sobotkowski, 11) Czesława Knul, 12) Małgorzata Rędzikowska, 13) Roman Janiszewski, 14) Dorota Grobelna, 15) Jerzy Skorek, 16) Jerzy Ludwisiak, 17) Dariusz Krzyczmanik, 18) Marian Przybylski

  KW Prawo i Sprawiedliwość
  1) Piotr Wołosz, 2) Grzegorz Nowak, 3) Marcin Błoński-Suk, 4) Józef Karpiński, 5) Beata Wierzchoń, 6) Grzegorz Zawadzki, 7) Mirosław Grzanka, 8) Jolanta Wilczyńska, 9) Marek Staniucha, 10) Krystyna Felcenloben, 11) Stanisław Dębkowski, 12) Małgorzata Zielińska, 13) Jerzy Marciniak, 14) Elżbieta Owczarek, 15) Jacek Nowicki, 16) Jolanta Rogalska, 17) Gabriela Papuga, 18) Sylwester Gawron

  KW Platforma Obywatelska RP
  1) Marek Krawczyk, 2) Katarzyna Wróbel, 3) Tomasz Dronka, 4) Teresa Skórczyńska, 5) Konrad Piąstka, 6) Małgorzata Klęk, 7) Jacek Raczkowski, 8) Zdzisława Gadomska, 9) Paweł Sadowski, 10) Mariusz Nawrocki, 11) Paulina Merdek, 12) Sebastian Sobczak, 13) Aldona Baraniecka-Sysio, 14) Urszula Szafrańska, 15) Adam Lipowski, 16) Andrzej Pikosz, 17) Bożenna Tomtała, 18) Rafał Raczyński

  Koalicyjny KW SLD Lewica Razem
  1) Andrzej Banaszczyk, 2) Krzysztof Nowakowski, 3) Łukasz Similak, 4) Elżbieta Nikolaj, 5) Józef Kulbat, 6) Maryla Warzocha, 7) Iwona Sobul-Szota, 8) Henryk Izydorczyk, 9) Ryszard Kulesza, 10) Arkadiusz Stasiak, 11) Ewa Kurkowska, 12) Jan Szałapski, 13) Halina Kowalińska, 14) Andrzej Woźniak, 15) Grzegorz Kluka, 16) Joanna Rojewska, 17) Andrzej Dalkowski

  KWW „Strażacy Wspólna Sprawa”
  1) Wojciech Sikora, 2) Władysław Tomaszewski, 3) Jacek Pałuszyński, 4) Henryka Szewczyk, 5) Magdalena Mada, 6) Władysłąw Guberski, 7) Anna Mazerant-Szymczak, 8) Daria Kopka, 9) Stanisław Banach, 10) Piotr Piecyk, 11) Edward Kondratiuk, 12) Małgorzata Kujda, 13) Paulina Wałęska, 14) Jolanta Molenda, 15) Mateusz Więcław, 16) Justyna Miszczak

  KWW Prawy Samorząd
  1) Grażyna Czyżak, 2) Paweł Ratajczyk, 3) Marzena Wojtulewicz, 4) Krzysztof Kulesza, 5) Elżbieta Skrzypińska, 6) Małgorzata Rendecka, 7) Marek Kolasiński, 8) Jerzy Kozera, 9) Beata Starczyńska, 10) Jan Kłos, 11) Andrzej Dymecki, 12) Marta Płusa, 13) Tomasz Kurczewski, 14) Grzegorz Ziętala, 15) Marcin Rosiak, 16) Bożena Gałęska, 17) Natalia Janas, 18) Józef Woźniak

  Okręg wyborczy nr 2

  KW Polskie Stronnictwo Ludowe
  1) Barbara Karasińska, 2) Jerzy Gawlik, 3) Stanisław Manias, 4) Marek Krawczyk, 5) Dariusz Polak, 6) Sławomir Walczak, 7) Mieczysław Skrzypczyński, 8) Katarzyna Małolepsza, 9) Zbigniew Parzybut, 10) Zdzisław Sychniak, 11) Jarosław Pokorski, 12) Elżbieta Klatkowska, 13) Justyna Skowronek, 14) Anita Choińska, 15) Agnieszka Gawlik, 16) Tomasz Fraszka

  KW Prawo i Sprawiedliwość
  1) Michał Włodarczyk, 2) Barbara Potasiak, 3) Tomasz Mirowski, 4) Katarzyna Ziółkowska, 5) Wiktor Zientala, 6) Grzegorz Wawrzkowicz, 7) Zdzisław Sokołowski, 8) Barbara Skotnicka, 9) Janina Podemska, 10) Sylwester Ludwisiak, 11) Teresa Bednarkiewicz, 12) Danuta Zaleska-Grącka, 13) Justyna Pawlaczyk, 14) Marta Sitek

  KW Platforma Obywatelska RP
  1) Jan Majczyk, 2) Anna Brzozowska, 3) Włodzimierz Czech, 4) Janusz Jankowski, 5) Magdalena Ochocka, 6) Włodzimierz Pilarczyk, 7) Magdalena Jędrzejewska, 8) Zygmunt Kubiak

  Koalicyjny KW SLD Lewica Razem
  1) Henryk Kukieła, 2) Zenon Szczęsny, 3) Zbigniew Gacki, 4) Henryk Partyczyński, 5) Antoni Bogacki, 6) Arkadiusz Balcerowiak, 7) Monika Kowalińska, 8) Krzysztof Bińczyk, 9) Janina Szczepaniak, 10) Milena Pętla-Rudzka, 11) Dominika Matczak, 12) Aneta Klatkowska, 13) Elżbieta Kijańska, 14) Joanna Ziętala, 15) Bogusława Poklasińska, 16) Witold Sokołowski

  KWW „Strażacy Wspólna Sprawa”
  1) Jerzy Brożyński, 2) Grzegorz Brożyński, 3) Grzegorz Dębkowski, 4) Wojciech Augustyniak, 5) Stanisław Cymerman, 6) Barbara Gawor, 7) Małgorzata Bednarek, 8) Adam Kucper, 9) Beata Cygan, 10) Krzysztof Woskowski, 11) Ewelina Bartczak, 12) Żaneta Gil, 13) Ireneusz Płóciennik, 14) Ireneusz Omyła, 15) Teresa Ciechanowska

  KWW Prawy Samorząd
  1) Krzysztof Bartol, 2) Krystyna Witek, 3) Bożena Ciszewska-Ratajczyk, 4) Wojciech Szewczyk, 5) Jerzy Wieczorek, 6) Beata Łaguniak, 7) Michał Kijański, 8) Halina Płóciennik, 9) Janina Sobczak, 10) Krzysztof Kuźniak, 11) Marcin Rzepa, 12) Grzegorz Wyrębski, 13) Lucjan Dębski

  Udostępnij