• Prokuratura Rejonowa w Łasku ustali IP komputera, aby dotrzeć do autora anonimowego wpisu, który nazwał starostę Cezarego Gabryjączyka „złodziejem”. Komentarz z takim właśnie określeniem pojawil się na łaskim portalu internetowym.

  Cezary Gabryjączyk na swoim blogu oświadczył:”Nigdy nie dopuściłem się kradzieży i nie byłem nigdy za czyn taki karany, jak również nie toczy się w takiej sprawie żadne postępowanie przeciwko mojej osobie.

  Komentarz ten narusza moje dobre imię i podważa moją wiarygodność jako osoby pełniącej funkcję publiczną, w dniu dzisiejszym skierowałem sprawę do Prokuratury Rejonowej w Łasku w celu ustalenia i ukarania autora tego wpisu, z wnioskiem o podejrzenie popełnienia przestępstwa.

  Za przestępstwo zniesławienia Kodeks karny (art. 212) przewiduje karę Grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

  Przewidujący karę więzienia za zniesławienie artykul 212 Kodeksu karnego należy do mocno kontrowersyjnych z uwagi na wykorzystywanie go przez polityków w celu zablokowania krytyki. Dlatego też sądy bardzo ostrożnie podchodzą do aktów oskarżenia z tego tytułu (prywatnych bądż z urzędu). Nie oznacza to jednak, że orzeczenia z art. 212 nie zapadają.
  Całkiem niedawno taki wyrok zapadł w pobliskim Rzgowie.

  Otóż Jerzy Romański, prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Rzgowa, wydawca „Gazety Rzgowskiej”, dopuścił się przestępstwa zniesławienia – orzekł sąd. Wyrok zapadł 15 września w wydziale karnym Sądu Rejonowego w Pabianicach.
  Romański został skazany na karę 100 stawek dziennych po 20 zł za każdy dzień, podanie wyroku do publicznej wiadomości w „Expressie Ilustrowanym”, 3 tys. zł na hospicjum dla dzieci, 3 razy po 864 zł dla Grażyny, Zbigniewa i Macieja Gałkiewiczów. Sąd obarczył go także kosztami sądowymi oraz kosztami ustawowymi za pełnomocnika procesowego (3 razy po 300 zł).
  Skazany Romański na sesji Rady Miejskiej w czerwcu ubiegłego roku powiedział: „rodzina Gałkiewiczów okradała, okrada i okradać będzie gminę z podatku”. Sąd, uzasadniając wyrok, podkreślił, iż publiczne użycie takich słów oznacza nazwanie de facto rodziny Gałkiewiczów złodziejami.
  Tymczasem rodzina niczego nie ukradła ani nie została skazana. Sąd zauważył, że, rozumując czysto hipotetycznie, podatnik podaje wartości szacunkowe, a organ (np. Urząd Miejski w Rzgowie), jeśli ma wątpliwości, powinien ustalić prawidłowe wartości, a nigdy tego nie zrobił.
  Wyrok jest nieprawomocny.
  Wyrok to kolejna przegrana Jerzego Romańskiego. W 2013 roku na skutek wyroku sądu cywilnego Romański musiał przeprosić za pomówienie Grażynę Gałkiewicz w „Dzienniku Łódzkim” i „Expressie Ilustrowanym”. Sad stwierdził, że oczernił on i poniżył Grażynę Gałkiewicz.
  Ciekawostką jest fakt, że redaktorem naczelnym „Gazety Rzgowskiej”, organu Stowarzyszenia, skupiającego przede wszystkim najemców Centrum Handlowego „Ptak”, jest… Ryszard Poradowski, również redaktor naczelny, wydawanej przez łaski samorząd „Panoramy Łaskiej”. Poradowski, w związku z działalnością redaktorską w Rzgowie ma także wytoczoną sprawy karne przez Gałkiewiczów. Spotka się z nimi w pabianickim sądzie 5 listopada br..

  Udostępnij