• Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zachęca do wzięcia udziału w programie edukacji ekologicznej. 

  Zapraszamy do 12. edycji Święta Drzewa pod hasłem Drzewo Wolności , która została objęta patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Wolności. Świętujmy odzyskanie swobód obywatelskich poprzez działania dla przyrody – naszego wspólnego dobra. 

  Program objęty również patronatem Ministra Środowiska i Ministra Edukacji Narodowej – zachęca do podjęcia rzeczywistych działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu – sadzenia i ochrony drzew. Program jest otwarty dla wszystkich. Przyłączają się do niego placówki oświatowe i wychowawcze, samorządy, instytucje, organizacje, firmy i osoby prywatne. W ciągu 11 lat Święta Drzewa w programie uczestniczyło blisko 550 tysięcy osób, przy szerokim udziale społecznym posadzono ponad 700 tysięcy drzew i zebrano ponad 3 tysiące ton makulatury! 

  Gorąco zapraszamy gminy, powiaty i regiony do organizacji obchodów Święta Drzewa w dniu 10 października 2014 pod hasłem Drzewo Wolności. Wszyscy, którzy zgłoszą się do programu otrzymają początkiem października materiały edukacyjne: plakaty, ulotki oraz wydawnictwo z opisem jak zorganizować Święto Drzewa – Drzewo Wolności. Dopomogą one Państwu w przeprowadzeniu działań w ramach Święta Drzewa. Sprawozdania z przeprowadzenia Święta Drzewa – Drzewa Wolności zostaną przesłane do kancelarii Prezydenta RP. 

  Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku, którego inauguracją jest akcja sadzenia drzew co roku 10 października oraz wiele różnorodnych działań wokół drzew: festyny i pikniki, konkursy artystyczne i literackie, przedstawienia teatralne, koncerty, happeningi. Święto Drzewa to również dobra okazja do promocji działań proekologicznych i cennych przyrodniczo oraz kulturowo drzew w mieście, gminie czy powiecie. Działania takie jak sadzenie drzew, zakładanie parków, ochrona starych drzew, zbiórki makulatury to możliwość podjęcia współpracy z placówkami oświatowymi z terenu, przedstawicielami społeczności lokalnych i przeprowadzenia wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Partnerem strategicznym programu są Lasy Państwowe , które służą pomocą

  Święto Drzewa to także interesujące konkursy – Czarodziejskiego Drzewa, Zbieraj makulaturę, ratuj konie i Drzewa Roku. Nagrody wręczane są laureatom w Warszawie podczas inauguracji kolejnej edycji Święta Drzewa, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Lasów Państwowych, partnerów Święta Drzewa oraz ambasadorów Klubu Gaja. Więcej informacji i regulaminy konkursów na stronie programu 

  www.swietodrzewa.pl w zakładce KONKURSY. 

  Program Święto Drzewa dofinansowany został przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Miasto Katowice. Patronaty: Minister Środowiska, Minister Edukacji Narodowej, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego. Patronat medialny: Program 1 Polskiego Radia. Partnerzy strategiczni: Lasy Państwowe, LeasePlan Fleet Management (Polska). Partnerzy: Troton, Eco Service, Green Project, Ashoka. Współpraca: Partnerstwo dla Klimatu, Nadace Partnerstvi, Uniwersytet Śląski, Kampania Miliarda Drzew dla Planety.

  Udostępnij