• „Ludzie listy piszą” – pod taką nazwą w Szkole Podstawowej w Okupie odbędzie się międzyszkolny konkurs literacki. Przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Polegać będzie na napisaniu tradycyjnego listu. Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności pisania listów, zwrócenie uwagi na tę zanikającą (na rzecz esemsów czy maili) formę komunikacji, dbałość o kulturę języka polskiego, rozwój kreatywności. Klasy III-IV napiszą listy skierowane do bliskiej osoby, klasy V-VI do zwierzęcia źle traktowanego przez człowieka, a gimnazja list do jednej z chorób cywilizacyjnych (cukrzyca, nadciśnienie, otyłość, nowotwory, choroby wieńcowe). Konkurs odbędzie się 17 października. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 października pod adresem jarwikka@wp.pl lub bezpośrednio w placówce w Okupie. Jury oceniać będzie wartość merytoryczną, kompozycję, styl, język, ortografię, estetykę i dodatkowe walory pracy. Pytania należy kierować do Agnieszki Sobczak pod nr. 882-903-376.

    Udostępnij