• 3 września 2014 roku odbyło się walne zebranie założycielskie pierwszego artystycznego stowarzyszenia skupiającego utalentowane kobiety z Łasku i okolic. Działalnością Stowarzyszenie Rękodzieła Łaskiego Szuflandia kierować będzie sześcioosobowy zarząd: pomysłodawca i założyciel Marzanna Grałka /prezes/, Edyta Bekier – Kowalczyk /zastępca/, Dorota Pawlikiewicz /skarbnik/, Anna Złomańczuk /sekretarz/ oraz Jadwiga Lipowska i Jolanta Nawrocka /członkowie zarządu/.

    Stowarzyszenie skupia ponad trzydzieści artystek, które, już wcześniej, jako grupa niezrzeszona, aktywnie współpracowały ze sobą promując łaskie rękodzieło. W kwietniu 2014 roku z inicjatywy Marzanny Grałki, panie przygotowały wystawę swoich prac „Wyciągnięte z Szuflandii”, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Dwa miesiące później uczestniczyły w Jarmarku Łaskim. W lipcu tego roku, specjalnie przygotowaną przez nie kolekcję z różą w tle można było podziwiać podczas Łaskiego Festiwalu Róż. Uczestniczyły również w obchodach 110. rocznicy urodzin Jana Sztaudyngera w Kopyści oraz dożynkach w Zelowie. W ostatnim czasie promowały gminę podczas Miksera Regionalnego w Sieradzu i powiat podczas Miksera Regionalnego w Łodzi.  Łaskie artystki zostały docenione przez marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia i wojewodę Jolantę Chełmińską. Spotkały się z życzliwością i zainteresowaniem mieszkańców i uczestników imprez odwiedzających stoiska.

    Prezes stowarzyszenia Marzanna Grałka, w ramach projektu „Działaj Lokalnie”, opracowała przedsięwzięcie „Aktywni Artyści”, dzięki czemu pozyskała 5 tysięcy złotych na działalność statutową łaskich artystek. Zarząd stowarzyszenia pracuje nad kolejnym projektem, tym razem skierowanym do dzieci ze szkół podstawowych gminy Łask.

    Artystki stowarzyszone w Szuflandii z zaangażowaniem wspomagają się wzajemnie w działalności kulturalnej, społecznej i gospodarczej, podejmują aktywność na rzecz rozwoju naszego regionu promując łaskie rękodzieło, integrując pasjonatów i artystów, a także realizując zadania z zakresu edukacji i wychowania.

    Udostępnij