• 24 września o godz. 1000  w sali narad Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1 odbędzie się spotkanie szkoleniowe.

    Temat przekazywanych informacji:

    Płatności bezpośrednie 2015- 2020 – zasady przyznawania wsparcia.

    Szkolenie organizowane jest przez Biuro Powiatowe ARiMR w Łasku. Informacje przekazywać będą: pracownicy ARiMR, przedstawiciele Biura Powiatowego Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z Łasku i  pracownicy Rejonowego Zespołu  Doradztwa Rolniczego w Łasku.

    Spotkanie adresowane jest do producentów rolnych z terenu powiatu łaskiego a także innych osób zainteresowanych tym tematem np. osób które będą pomagały rolnikom  w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności na 2015 rok.

    Udostępnij