• 1 2

  Tegoroczne wojewódzkie obchody Dnia Weterana zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego odbyły się w Teatrze Jaracza w Łodzi.

  Życzenia kombatantom, weteranom i członkom organizacji niepodległościowych złożyli m.in. prof. Andrzej Kunert, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, oraz wojewoda Jolanta Chełmińska.

  Na zakończenie koncert pieśni patriotycznych i żołnierskich wykonał łódzki chór „Harmonia” pod kierownictwem prof. Jerzego Rachubińskiego.

  Z Powiatu Łaskiego udział w spotkaniu wzięli: Antoni Toma ze Światowego Związku Żołnierzy AK, Maciej Pruski ze Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Partyka i Longin Gandecki ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Zofia Sobanty przewodnicząca Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” oraz z ramienia Starostwa Powiatowego w Łasku – Wicestarosta Łaski Wojciech Sikora i Henryk Szlawski Koordynator Powiatowy Pełnomocnik ds. Kryzysowych, Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych.

  Dzień Weterana obchodzony jest w Polsce zawsze w rocznicę wybuchu II wojny światowej – 1 września. Jest to Polskie Święto Narodowe ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1997 roku. Tego dnia oddajemy cześć wszystkim żołnierzom, którzy walczyli o wolność i niepodległość Polski. To moment zadumy nad tymi, którzy broniąc Ojczyzny oddali życie.

  Udostępnij