• 141 (1) 141 1001 września w Okupie odbyły się lokalne obchody 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Rozpoczęły się mszą świętą ku czci poległych za ojczyznę oraz  za uczniów i pedagogów rozpoczynających właśnie nowy rok szkolny. Mszę w kościele parafialnym w Okupie celebrował arcybiskup senior Władysław Ziółek. W homilii arcybiskup nawiązał do wydarzeń z 1 września 1939 roku, jak również roku szkolnego, który się wówczas nie rozpoczął. We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe kombatantów, wojska polskiego, Bractwa Kurkowego, Ochotniczej Straży Pożarnej w Okupie, harcerzy oraz szkół.

    Druga część uroczystości, poświęcona odsłonięciu obelisku upamiętniającego walczących  o wolność ojczyzny, odbyła się na miejscowym cmentarzu. Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał burmistrz Gabriel Szkudlarek. Następnie pomysłodawca ufundowania pomnika, wicestarosta łaski Wojciech Sikora, podziękował wszystkim, którzy włączyli się w realizację przedsięwzięcia. Podziękowanie złożył proboszczowi tutejszej parafii księdzu Tomaszowi Promińskiemu za poparcie inicjatywy i zaangażowanie w realizację projektu, Dariuszowi Polakowi, za ofiarowanie i przetransportowanie kamienia z terenu gminy Widawa, Danielowi Błońskiemu za wykonanie tablicy pamiątkowej, orła oraz nadanie kształtu obeliskowi, a także  druhom z OSP Okup z prezesem Jackiem Napiórą na czele, za wykonanie czasochłonnych prac montażowych.

    Po odsłonięciu tablicy pamiątkowej, poświęconej przez arcybiskupa Władysława Ziółka, odczytano apel pamięci i oddano salwę honorową. Wszystkie przybyłe delegacje złożyły pod pomnikiem kwiaty.

    W uroczystości wzięli udział kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych, strażacy, wojsko, policja, harcerze, uczniowie i mieszkańcy.

    Przed obchodami 75 lecia wybuchu wojny, w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego, w którym uczestniczyli burmistrz gminy Łask Gabriel Szkudlarek, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych Jadwiga Kurkowska i Krzysztof Nowakowski – naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

    Udostępnij