• 7 września w Grabnie gmina Sędziejowice obchodzić będzie 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 12.00 w kościele parafialnym. Potem uczestnicy przejdą na cmentarz. Dalsza część obchodów odbędzie się przed odnowioną mogiłą Bohaterów września 1939 roku. W uroczystości weźmie udział wojsko, straż, lokalne władze i mieszkańcy. Po salwie honorowej zostaną złożone kwiaty. Po oficjalnej części na placu Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabnie będzie można posłuchać koncertu pieśni żołnierskiej zespołów i solistów GOK w Sędziejowicach. Na wszystkich, którzy zgłodnieją, czekać będzie wojskowa grochówka.

    Udostępnij