• Sześć placówek oświatowych podległych gminie Łask oraz starostwu otrzymało dofinansowania z przeznaczeniem na doposażenie i remont sal lekcyjnych. Pozyskane środki zewnętrzne wykorzystane zostaną na stworzenie ekopracowni, modernizację klas i świetlic szkolnych czy zakup niezbędnych sprzętów.
    Pierwszym źródłem, z którego szkoły otrzymały pieniądze, jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia” pięć placówek będzie realizować zadanie „Pracownia ekobadawcza – jaki piękny jest świat”. W każdej ze szkół wyremontowana zostanie sala lekcyjna wyposażona w zależności od potrzeb – w nowe pomoce dydaktyczne związane z edukacją ekologiczną, sprzęt audio-wideo i komputerowy, tablice informacyjne, rośliny doniczkowe, meble, lampy. Wkład własny w postaci pomocy przy remontach oraz wsparcia finansowego wniosą także Rady Rodziców.
    Szkoła Podstawowa w Kolumnie z WFOŚiGW otrzymała 37.225 zł (całość inwestycji kosztuje 43.925 zł), Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łasku – 39.997 zł (koszt całości 44.997 zł), Szkoła Podstawowa nr 1 w Łasku – 35.329 zł (koszt całości 41.429,47 zł), Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie 31.234 zł (koszt całości 44.350 zł), I Liceum Ogólnokształcące w Łasku – 39.400 zł.
    Innym źródłem finansowania łaskich szkół jest resort finansów. Z rezerwy ogólnej subwencji oświatowej gmina Łask otrzymała 16.272 zł na unowocześnienie świetlicy szkolnej w SP nr 1 i SP w Wiewiórczynie (odpowiednio 6.272 zł i 10 tys. zł). Do podstawówki w Łasku kupione zostaną szafy, biurko, gry edukacyjne, materiały dydaktyczne, a do drugiej szkoły telewizor, dywan, krzesła, kino domowe, meblościanki, duży stół, gry edukacyjne oraz zabawki. Oprócz tego w Zespole Szkół Rolniczych w Sędziejowicach dzięki 33.400 zł dofinansowania z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawią się pomoce dydaktyczne dla uczniów technikum rolniczego, a także żywienia i usług gastronomicznych (np. kosiarka trawnikowa, agregat do upraw przedsiewnych, piec konwekcyjno-parowy, szafa chłodnicza, patelnia gazowa).

    Udostępnij