• Jeszcze przez tydzień nadsyłać można zgłoszenia do konkursu ,,Powiatowa pocztówka z wakacji 2

  Celem Konkursu jest promowanie twórczości młodzieży stosujących fotograficzne środki wyrazu oraz ukazanie walorów turystycznych Powiatu Łaskiego i promocja regionu. Tematyka fotografii dotyczy wakacji oraz walorów turystycznych Powiatu Łaskiego. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy zdjęcia.

  Nagrodami w konkursie będą nagrody rzeczowe oraz sprzęt sportowy.

  Fotografie konkursowe należy nadsyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres promocja2@lask.com.p.Głosowanie będzie trwać od 01.09.2014 r. do 14.09.2014 r. na oficjalnym profilu Powiatu Łaskiego na portalu społecznościowym facebook. Wyniki konkursu ogłoszone będą na stronie internetowej www.lask.com.pl po jego zakończeniu tj. 15.09.2014 r.

  W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów konkursu, współorganizatorów oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu.

  Chcąc wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z Regulaminem

  Udostępnij