• Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada. Rozporządzenie, które podpisał premier Donald Tusk, wchodzi w życie 27 sierpnia i z tym dniem formalnie rozpocznie się kampania wyborcza. Kadencja obecnej władzy kończy się 21 listopada.
  Wójta, burmistrza i prezydenta miasta wybierzemy w wyborach bezpośrednich (jak prezydenta RP). Zwycięży ten kandydat, który otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli żaden nie przekroczy wymaganego progu, po dwóch tygodniach, 30 listopada odbędzie dogrywka z udziałem dwóch kandydatów z najlepszym wynikiem w pierwszej turze.
  Duża zmiana nastąpi w wyborach do Rady Miejskiej. Zostaną przeprowadzone po raz pierwszy według przepisów obowiązującego od 2012 Kodeksu Wyborczego, w okręgach jednomandatowych nie będzie partyjnych list, wygra ta osoba, która w danym okręgu zdobędzie najwięcej głosów).
  7 września upływa termin zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. Do 17 września są zgłaszani kandydaci do terytorialnej (miejskiej) komisji wyborczej, a powołani do 22 września. Do 7 października komitety wyborcze zgłaszają listy kandydatów na radnych odrębnie dla każdego okręgu wyborczego. Do 12 października utworzone będą obwody głosowania w szpitalu, domach pomocy społecznej (i zakładach karnych). 17 października upływa termin zgłaszania kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz. Państwowa Komisja Wyborcza podniosła stawki diet przysługującym członkom komisji wyborczych, którzy będą obsługiwali wybory samorządowe. Przewodniczący miejskiej komisji wyborczej otrzyma 650 zł, zastępca przewodniczącego – 600 zł, a dla członków – 550 zł. W przypadku obwodowych komisji wyborczych dieta przewodniczącego wynosi 380 zł, zastępców – 330 zł, a członków komisji – 300 zł.
  Osoby niepełnosprawne będą mogły głosować przez pełnomocnika, będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego. Inne udogodnienia do nakładka na kartę w alfabecie Braille`a dla niewidzących i niedowidzących. 16 listopada lokale wyborcze będą otwarte od 7.00 do 21.00.
  Wybory do rad powiatów, sejmików wojewódzkich, a także do rad w miastach na prawach powiatu odbędą się po staremu, czyli w systemie proporcjonalnym. Mandaty będą dzielone pomiędzy listy kandydatów proporcjonalnie do liczby ważnych głosów oddanych na listy). W podziale wezmą udział komitety, które przekroczyły pięcioprocentowy próg wyborczy.

  Udostępnij