• W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania pn. Przebudowa drogi
  Nr 2319E Łask, ul. Batorego, który to wygrała firma SKANSKA, informujemy, iż zadanie to realizowane jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na rok 2014, na odcinku 425 m od
  Al. Niepodległości do ulicy Spółdzielczej. Budżet tej inwestycji przedstawia się następująco:

  Koszt całkowity 1 280 827, 23 zł
  Koszt powiatu,

  w tym dotacja Gminy Łask

  640 414,23 zł

  400 000,00 zł

  Dofinansowanie w ramach NPPDL 640 413,00 zł

  Dodatkowo Powiat Łaski pokryje koszty związane z nadzorem inwestorskim
  (ok. 24 000 zł).

  Ponadto, w związku z wystąpieniem oszczędności przetargowych zrealizowany zostanie również odcinek 275 m od ul. Spółdzielczej w stronę osiedla Przylesie do odcinka wyremontowanego w ubiegłym roku.

  Koszt całkowity odcinka (275 m.) 673 811,15 zł (wstępna wycena)
  Koszt powiatu,

  w tym dotacja Gminy Łask

  673 811,15 zł

  100 000,00 zł

  Zgodnie z porozumieniami zawartymi we wrześniu 2013 r. pomiędzy powiatem, a gminą strony zobowiązały się do wzajemnej pomocy finansowej w ramach wniosków złożonych do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”.

  Na mocy tego porozumienia Powiat Łaski zobowiązał się dofinansować kwotą 304 000,00 zł przebudowę drogi gminnej w Orchowie.

  Mimo oszczędności przetargowych zarówno po stronie powiatu, jak i gminy, wsparcie finansowe powiatu dla inwestycji gminnej pozostało na poziomie 304 tysięcy złotych, podczas gdy dotacja gminy, początkowo przewidziana na 705 tysięcy zmniejszyła się do 400 tysięcy na planowane zadanie oraz dodatkowo 100 tysięcy na brakujące 275 metrów drogi.

  Bilansuje się to następująco:

  Pomoc gminy dla powiatu 500 000, 00 zł przebudowa ul. Batorego
  Pomoc powiatu dla gminy 304 000,00 zł przebudowa drogi w Orchowie

  Tak więc inwestycję powiatową o wartości 1 978 638,38 zł, gmina dotuje w kwocie 196 000,00 zł

  Udostępnij