• Wójt Gminy Buczek na podstawie § 4 ust. 1 „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Buczek na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” (Uchwała Nr XXXIII/259/2014 Rady Gminy Buczek z dnia 26 lutego 2014 r.) ogłasza nabór wniosków o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wnioski przyjmowane będą od dnia 22 lipca 2014 r. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Buczku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2014 r.

    Udostępnij