Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| February 25, 2021

Scroll to top

Top

No Comments

Zbiórka folii agrarnej -

Zbiórka folii agrarnej

Informujemy, że Gmina Sędziejowice w sierpniu br. organizuje bezpłatną zbiórkę odpadów foliowych następujących rodzajów:

  • folii po sianokiszonce – stretch (folia miękka produkowana w kolorach białym, zielonym lub szarym);
  • folii po kiszonkach (czarna grubsza folia);
  • folii tunelowych;
  • folii uprawowych;
  • worki rolnicze (po nawozach);
  • bigbagi;
  • sznurki.

Odpady będą zbierane bezpośrednio z gospodarstw rolnych i nieruchomości, które zgłoszą potrzebę przekazania odpadów telefonicznie na numer 43 6771693 lub osobiście w pok. nr 9 w Urzędzie Gminy Sędziejowice do dnia 25 lipca 2014r.

Przekazywane odpady należy odpowiednio przygotować:

  1. otrzepać z ziemi,
  2. podzielić kolorami,
  3. maksymalnie zwinąć i związać sznurkiem.

Odbiór firma potwierdza pokwitowaniem odbioru odpadów.

Wstaw komentarz