• WP_20140704_049 WP_20140704_027 WP_20140704_030

    3 i 4 lipca 2014 roku odbyły się kolejne bezpłatne spotkania dla rolników z cyklu „EURO WIEŚci”, zorganizowane przez firmę „Leute Zentrum” Łukasz Wójcikowski. Tym razem zawitano do gminy Dobroń z powiatu pabianickiego oraz gminy Sędziejowice z powiatu łaskiego. W spotkaniach uczestniczyło łącznie ponad 60 osób, a tematem były możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych na lata 2014-2020. Przedstawiono programy, z których mieszkańcy terenów wiejskich będą mogli ubiegać się o dofinansowania, zasady ubiegania się o pieniądze oraz rodzaje inwestycji na jakie będzie można przeznaczyć środki. Jak podkreślał prowadzący, Łukasz Wójcikowski, „uzyskane dotacje mają wpływać przede wszystkim na wzrost konkurencyjności i poprawę rentowności gospodarstw rolnych, tak aby w późniejszych latach polskie gospodarstwa mogły funkcjonować jako silne i dochodowe gospodarstwa konkurujące z innymi tego typu gospodarstwami na terenie Unii Europejskiej”. Uczestnicy byli żywo zainteresowani przekazywanymi treściami, o czym mogą świadczyć liczne pytania zdawane prelegentowi po zakończonej prezentacji. Szczególną uwagę słuchaczy zwróciły tzw. Premie dla młodych rolników oraz Modernizacja gospodarstw rolnych. W ramach tego pierwszego poddziałania młodzi rolnicy do 40 roku życia, posiadający kwalifikacje zawodowe i rozpoczynający prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący, będą mogli otrzymać premie wypłacane w dwóch ratach (80% i 20%) w łącznej wysokości do 100 tys. złotych. Środki będzie można przeznaczyć na inwestycje związane z rozwojem gospodarstwa w kierunku produkcji żywnościowych, jak i nieżywnościowych produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

    Firma „Leute Zentrum” Łukasz Wójcikowski planuje organizację kolejnych spotkań w regionie łódzkim. Z uwagi jednak na rozpoczynający się okres intensywnych prac na terenach wiejskich, kolejne spotkania dla rolników nt. funduszy unijnych odbywać się będą od II połowy sierpnia 2014 roku. Zainteresowanych udziałem zapraszamy do śledzenia strony internetowej www.wojcikowski.eu lub www.leutezentrum.com, gdzie na bieżąco będą zamieszczane informacje o terminach i lokalizacji organizowanych spotkań.

    Udostępnij