• W latach 2007-2013 gmina Łask była beneficjentem 11 projektów, z tego po pięć dotyczyło nauki i edukacji oraz ochrony środowiska, a jeden rewitalizacji (Placu 11 Listopada w Łasku). Pozyskała 31.631.796 zł dofinansowania przy łącznej wartości projektów 42.752.619 zł. Największy projekt, warty 19,9 mln złotych, dotyczył rozbudowy sieci kanalizacyjnej gminy Łask i dofinasowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Takie dane można znaleźć wserwisie www.mapadotacji.gov.pl, gdzie jest wykaz projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich realizowanych w Polsce. Serwis prowadzi Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury z przewodnim hasłem: „zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim”. Można go potraktować jako zbiór pomysłów albo sprawdzić i porównać dowolny samorząd, firmę czy instytucję, czy były aktywne w pozyskiwaniu pieniędzy i ile dostały.

    Udostępnij