• Konferencja prasowa ORA Łódź (1) Konferencja prasowa ORA Łódź (2) Konferencja prasowa ORA Łódź (3) Konferencja prasowa ORA Łódź (4)Przedstawiciele Izby Adwokackiej w Łodzi rozpoczęli kampanię edukacyjną, której celem jest przeciwdziałanie zaniechaniom w edukacji prawnej. Ramy akcji przedstawili podczas zorganizowanej 16 czerwca br. konferencji prasowej, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi adw. Jarosław Szymański oraz Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Tematem spotkania była znikoma świadomość prawna w społeczeństwie oraz jej skutki. Dziekan oraz Pani Prezydent, za pośrednictwem obecnych na sali mediów, wspólnie zaapelowali do Polaków, aby wykazywali się większą troską o własne interesy.
  W konferencji udział wziął także gość specjalny – Pani Edyta Staniewska – zwykły człowiek, który znalazł się w niezwykłej sytuacji. Pani Edyta opowiedziała zgromadzonym, jak w skutek nieznajomości prawa, znalazła się w sytuacji, w której odziedziczyła długi ojca będące jej własnymi alimentami. „Pewnego dnia dostałam pismo z sądu, że mam dziedziczyć długi. Nie utrzymywałam z ojcem kontaktu, tak naprawdę nie wiedziałam jaki jest jego majątek i nie wiedziałam jak na to zareagować” – powiedziała opisując swoją historię. „Nie wiedziałam, że mam obowiązek wypowiedzenia się co do spadku, gdybym wiedziała dopełniłabym tego obowiązku. Natomiast teraz już wiem, że niewiedza nie usprawiedliwia” dodała.
  Podczas spotkania członkowie łódzkiej Izby – mec. Katarzyna Piotrowska-Mańko, mec. Piotr Kaszewiak oraz mec. Piotr Nowakowski przedstawili także inne, typowe „pułapki prawne”, z jakimi adwokaci spotykają się w swojej codziennej pracy. Wiele osób, podobnie jak Pani Edyta, nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie konsekwencje może nieść ze sobą bierność. Adwokaci wyjaśnili co może grozić każdemu, jeżeli np.: zignoruje korespondencję, poręczy kredyt nie czytając umowy, podpisze pustą kartkę, czy zaniecha zgłoszenia utraty dowodu osobistego.
  Aby uniknąć „pułapek prawnych” w życiu dorosłym, edukację prawniczą należy rozpocząć już
  w okresie szkolnym. „W szkołach potrzebne są lekcje, podczas których dzieci dowiadywać się będą,
  w jakim zakresie prawo dotyczy ich samych. Musimy też zmienić wizerunek adwokata, adwokat musi wejść do szkół. Musimy nauczyć dzieci, że nie jest on tylko osobą, która przeprowadzi nas przez skomplikowany proces prawny, ale jest osobą, która doradzi.” – powiedziała obecna na konferencji Pani Marta Bujnowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej. Łódzka Adwokatura wychodzi naprzeciw tym potrzebom. W ramach akcji edukacyjnej kierowanej do szkół będą realizowane lekcje mające na celu zwiększenie świadomości prawnej zarówno uczniów jak i nauczycieli.
  Podsumowując konferencję Dziekan podziękował Pani Prezydent za możliwość wpisania działań Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi w realizowany przez władze naszego miasta projekt „Łódź kreuje”. Podkreślił, że poprzez realizowaną kampanię łódzka Adwokatura chce kreować potrzebę zwiększenia poziomu świadomości i kultury prawnej naszego społeczeństwa.

  Pani Prezydent Hanna Zdanowska poprała inicjatywę łódzkiej Izby. Jej zdaniem bardzo ważne jest przyzwyczajenie Łodzian do korzystania z porad prawnych „to nie jest żaden dyshonor pytać prawnika, co robić w danej sytuacji. Problem pojawia się, gdy nie spytamy i przysłowiowe „mleko się rozleje” – powiedziała.
  Zorganizowana konferencja to jeden z elementów realizowanej od maja kampanii informacyjnej, na którą składa się szereg inicjatyw. Opracowane zostały m.in. plakaty oraz broszury, które swoją treścią odpowiadają na pytania takie jak np. jak uzyskać pomoc prawną z urzędu, jak zachować się w obliczu sprawy karnej będąc podejrzanym, oskarżonym lub pokrzywdzonym? Uruchomiona została nowa strona internetowa łódzkiej Izby, która służy teraz nie tylko jej członkom, ale też osobom poszukującym pomocy prawnej. Strona dostępna jest pod adresem: www.lodz.adwokatura.pl.
  Łódzka Izba Adwokacka jest pierwszą w kraju, która wychodzi z pomysłem tak szeroko zakrojonych działań edukacyjno – informacyjnych.
  Bliższych informacji dotyczących kampanii oraz realizowanych działań udziela rzecznik ORA w Łodzi – mec. Piotr Kaszewiak, biuro.prasowe@lodz.adwokatura.pl

   

  Udostępnij