• 058047103115

  Szkolny Jubileusz to przede wszystkim wyjątkowe spotkanie absolwentów, byłych nauczycieli, dyrektorów, obecnych uczniów i pracowników. To radosny czas wspomnień. Tak też było 14 czerwca podczas święta Zespołu Szkół Ogrodniczych w Ostrowie.

  Po uroczystym otwarciu zjazdu odbyła się polowa msza święta. Okolicznościową akademię poprzedziły przemówienia gości i absolwentów. Głos zabrali: Cezary Gabryjączyk starosta łaski – absolwent z 1983 roku, Hanna Banach dyrektor sieradzkiej delegatury Łódzkiego Kuratorium Oświaty, Gabriel Szkudlarek – burmistrz Łasku, Marek Ćwiek – prezes Okręgu Łódzkiego ZNP,Wojciech Przychodzki – w zastępstwie Pawła Kałudy –  dyrektora szkoły w Sędziejowicach, Marek Aulak – w zastępstwie Małgorzaty Ziarnowskiej, dyrektorki łaskiego Liceum Ogólnokształcącego.

  Wiele emocji wzbudziło wystąpienie pani Alicji Wydry absolwentki szkoły.  Wspomnienia dotyczące jednych z założycieli szkoły Zygmunta Fornalika i obecnej na sali Anny Fornalik, szczególnie poruszyły gości, podobnie jak pełne ciepła i humoru przemówienie Agnieszki Zimny /córki Anny Fornalik/, nauczycielki pracującej obecnie.

  Podczas uroczystości nie zabrakło życzeń i podziękowań składanych dyrektorowi szkoły Elżbiecie Szkudlarek, która pełni tę funkcję od 1992 roku. Na jej ręce wyrazy wdzięczności za pomoc przy organizacji imprezy złożyli również Andrzej Kilończyk, Agnieszka Zimny i Elżbieta Komorek – przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Absolwentów.

  Wszyscy uczestnicy spotkania z zaciekawieniem obejrzeli prezentację dotyczącą funkcjonowania szkoły w latach 1959 – 2014. Bez trudu zauważyli jak bardzo zmieniła się ich szkoła na przestrzeni lat, nie tylko ze względu na działania dotyczące termomodernizacji budzynku. Pojawiły się nowe kierunki i formy kształcenia. Powstało Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, Technikum Geodezyjne, Liceum Ogólnokształcące o profilu mundurowym, Technikum Usług Gastronomicznych, którego uczniowie z klas trzecich przygotowali poczęstunek dla około 200 absolwentów niniejszego zjazdu. Zapewnili też wysokiej jakości obsługę kelnerską. Gromkie brawa zebrał również pokaz musztry paradnej do utworu Yellow SubmarineThe Beatlesw wykonaniu klasy mundurowej oraz piosenka Anny Jantar  „To co mam” zaśpiewana przez Darię Kochan.

  Obchody jubileuszowe przypieczętowały spotkania w grupach rocznikowych i bal, podczas którego bawiło się blisko 150 osób. Łącznie w zjeździe wzięło udział ponad 200 absolwentów przybyłych z różnych stron Polski, a także Anglii i Finlandii.

  Udostępnij