Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| March 25, 2019

Scroll to top

Top

Wstąp w szeregi

Wstąp w szeregi

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ogłosiła nabór do służby na stanowiska podstawowe. Kto chce wstąpić do policji, powinien: posiadać obywatelstwo polskie; przynajmniej średnie wykształcenie; nieposzlakowaną opinię; nie być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; korzystać z pełni praw publicznych; posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej; stosować się do przepisów o ochronie informacji niejawnych, a osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej. Jeśli spełniamy te kryteria, w dalszej kolejności należy skompletować wymagane dokumenty, w których powinno znaleźć się: pisemne podanie o przyjęcie do służby; wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B; dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe; kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby.

– Po weryfikacji dokumentów i kandydata jest on zapraszany na test wiedzy ogólnej i test sprawności fizycznej. Kiedy je zda, jedzie na sześciomiesięczne szkolenie podstawowe, w zależności od oddelegowania, to może być Szczytno, Sieradz, Katowice, Legionowo – mówi podkomisarz Joanna Szczęsna, rzeczniczka pabianickiej policji. – Po powrocie w ramach adaptacji do pracy przez kilka tygodni działa w oddziale prewencji KWP. Następnie idzie do macierzystej jednostki przydzielonej przez komendę wojewódzką.

Dokumenty można składać przez cały rok od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00 – 14.00 w łódzkiej KWP, a przyjęcia będą realizowane w tym roku w następujących terminach: 28 stycznia (35 osób), 1 kwietnia (80 osób), 2 czerwca (78 osób), 5 sierpnia (40 osób), 7 października (67 osób) i 2 grudnia (65 osób). Więcej informacji o naborze można uzyskać pod numerami: (42) 665–13–69, 665-13–65, 665-30-16 oraz na stronie internetowej łódzkiej KWP.