Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| April 25, 2019

Scroll to top

Top

Zespół

Zespół

„Mój Łask” jest dwutygodnikiem wydawanym przez Przedsiębiorstwo Wydawnicze „PAVOX”. Jest to spółka rodzinna, którą kieruje prezes Ewa Kaleta. Pierwszy numer naszej gazety, ukazał się 16 listopada 2011 r.

 

Wydawca: Przedsiębiorstwo Wydawnicze „PAVOX” Sp. z o.o.

Adres: Zamkowa 30, 95-200 Pabianice

Prezes: Ewa Kaleta

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP: 7310007000

Regon: 004303631

KRS: 0000153549

Konto bankowe: 65 1090 1304 0000 0001 3411 4226

 

Zespół „Mojego Łasku”:

e-mail: redakcja@mojlask.pl

Redaktor naczelna: Milena Chmielewska